• بازديدها: 655

آکادیمیای حریم کردستان منتشر کرد

از مجموعه ی پنج جلدی جذبه ی عشق ، کتاب المعارف ، مقامات پیران طالبان ، انفاس رحمانی و تاریخ خاندان طالبانی که به پیشنهاد آکادیمیای کردی حریم کردستان و باهتمام د. محمد علی سلطانی تنقیح ، تصحیح و تألیف شده اند ، پس از چاپ و نشر جذبه ی عشق و کتاب المعارف در سال 93 و 94 آکادیمیای حریم کردستان - اربیل به تازگی (شهریور 95) کتابهای مقامات پیران طالبان و انفاس رحمانی را منتشر کرده است .