• بازديدها: 259

پارسی سره از جلال تا جلال - نتیجه گیری و کتابنامه

نتیجه
 
1ـ سره‌گويي و سره‌نويسي در هنگام جلال دوم به اوج رسيد
جلال دوم پديدة متمايزي در زبان و ادبيات فارسي بعد از انقلاب اسلامي بود
3ـ نوشته‌ها و سخنراني‌هاي او، تندروان فرهنگي را به موج احساسات محكوم به سقوطشان متوجه كرد
4ـ با اين‌كه همانند نمونه‌هاي پيشين راهروي نيافت و يگانه بود اما چنان توانا به حركت خود ادامه داد كه جاودان خواهد ماند
5 ـ حركت جلال دوم تمامي حواشي و عوارض سره‌گويي و سره‌نويسي چون نوآئيني، عرب‌ستيزي، سياست‌زدگي و... را از اين تلاش نجات‌بخش زدود.
6 ـ سره‌گويي بطور گسترده در قالب سخنراني از نوآوري‌هاي زباني جلال دوم است
7ـ نوشته‌ها و پژوهش‌ها و كندوكاوهای جلال دوم در حوزه سره‌نويسي امروز برابر و بسي بيشتر از آثار به‌جاي مانده از پيشينيان است.
8 ـ بیشترین از دانشمندان و دانشی مردان عرصة سره‌گویی و سره‌نویسی از سادات علوی بودند؛ ادیب‌الممالک فراهانی، فرصت‌الدوله شیرازی، سیداحمد دیوان‌بیگی شیرازی، سیداحمد کسروی شیرازی، میرجلال‌الدین کزازی
9ـ سره‌گویی و سره‌نویسی پنجره‌ای تازه به جهان زبان و ادبیات فارسی است که با بازخوانی متون ایران باستان می‌توان از بسیاری واژگان بیگانه بی‌نیاز بود.
10ـ سره‌گویی و سره‌نویسی به هیچ وجه معارض و مخالف و مقابل زبان عربی نبوده و نیست زیرا ادبیات عرب با ادبیات اعتقادی و عرفانی ما ایرانیان درهم تنیده و به قول علامة دهخدا، شاعر و ادیب ایرانی واژه عربی را از آن ادبیات فارسی کرده است.
11ـ سره‌گویی و سره‌نویسی موجب نزدیکی و هماهنگی زبان و ادب پارسی با زبان و گویش‌های مختلف در جغرافیای ایران فرهنگی است.
12ـ کرمانشاه با نشانه‌های بارز از مراکز احیاء زبان و ادب پارسی بوده و هست.
 
كتابنامه
 
1ـ آخوندزاده، فتحعلی: الفبای جدید و مکتوبات، باکو، 1963
2ـ آخوندزاده، فتحعلی: تمثیلات، ترجمة میرزا جعفر قراجه‌داغی، مقدمه و حواشی باقر مؤمنی، نشر اندیشه، تهران، 1349
3ـ آدمیت، فریدون: اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، چاپ دوم، انتشارات پیام، تهران، 1357
4ـ آرین‌پور، یحیی: از صبا تا نیما، جلد دوم، انتشارات فرانکلین، تهران، 1355
5 ـ آرین‌پور، یحیی: از صبا تا نیما، جلد اول، انتشارات زوار، 1356
6 ـ آل‌داوود، سیدعلی: مجموعه آثار یغمای جندقی، جلد دوم (نامه‌ها)، انتشارات توس،‌ تهران، 1352
7ـ آل‌داوود، سیدعلی: منشأت یغما، انتشارات طوس، تهران، ‌1384
8 ـ استادی، کاظم: فعالان «اصلاح الفبا» و «تغییر خط» در دوران معاصر، نشر علم، تهران، 1391
9ـ امام خمینی، روح‌الله: تفسیر سورة حمد، مؤسسه تنظیم آثار امام خمینی (س)، تهران، 1383
10ـ بامداد، مهدی: شرح حال رجال ایران، جلد 4، انتشارات زوار، ‌تهران، 1357
11ـ بهار، محمدتقی (ملک‌الشعرا): دیوان اشعار شادروان محمدتقی بهار (ملک‌الشعرا)، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1356
12ـ بهار، محمدتقی: سبک‌شناسی، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1355
13ـ بیدگلی، موبد: هنایش خرد (دیوان مؤبد)، به کوشش میرزا عباس خان، چاپخانه سیدمرتضی، چاپ سنگی، کاتب مرتضی نجم‌آبادی، تهران،     13
14ـ جعفری، احمد: سالنامه دبیرستان رازی، چاپ سعادت، کرمانشاه، 1346
15ـ جهرمی، میرزانصیر: مثنوی پیرو جوان، به خط استاد کیخسرو خروش، انجمن خوشنویسان ایران، تهران، 1360
16ـ دیوان‌بیگی شیرازی، سیداحمد: حدیقـﺔ الشعراء، جلد1ـ2، تصحیح و تکمیل و تحشیة دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات زرین،‌ تهران، 1364
17ـ دیوان‌بیگی‌شیرازی، سیداحمد: حدیقـﺔ الشعراء، جلد سوم، ‌تصحیح و تکمیل و تحشیه دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات زرین، تهران، 1365
18ـ سلطانی، ‌محمدعلی: تاریخ تشیع در کرمانشاه، انتشارات سُها، تهران،    137
19ـ سلطانی، محمدعلی: جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، جلد اول، چاپ سوم، انتشارات سُها، تهران:   137
20ـ سلطانی، محمدعلی: جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، جلد 4 ـ 5 ، نشر سها، تهران،    138
21ـ سلطانی، محمدعلی: حماسة ملی ایران در اعتقاد علویان یارسان، مؤسسة اطلاعات، تهران، 1394
22ـ شاکری، باقر: تذکرة مختصر شعرای کرمانشاه و انجمن‌های ادبی، مطبوعات، چاپ سعادت، کرمانشاه، 1337
23ـ عسکری، حسین: دربارة موبد بیدگلی کاشانی (چهره نامدار)، ویژه نامه فرهنگی، ضمیمه روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395
24ـ فراهانی، ادیب‌الممالک: دیوان ادیب‌الممالک فراهانی، به تصحیح و حواشی و اهتمام وحید دستگردی، انتشارات کتابفروشی فروغی، تهران، 1355
25ـ فراهی، ابونصر: نصاب‌الصبیان، انتشارات مجمع علمی اسلامی، تهران، 1402 ﻫ . ق
26ـ فرصت‌الدوله، میرزا محمدنصیر: دبستان الفرصت (دیوان فرصت‌الدوله شیرازی)، انتشارات کتابفروشی محمودی، تهران، افست،    13
27ـ فضایی، یوسف: شیخی‌گری، بابی‌گری، بهایی‌گری و کسروی‌گرایی، نشر آشیانه کتاب، تهران، 1387
28ـ قاجار، جلال‌الدین میرزا: نامة خسروان، جلد اول، نگارش جلوه یزدی، چاپ سنگی، کارخانه استاد محمدتقی، تهران، 1285 ﻫ . ق
29ـ قاجار، جلال‌الدین میرزا: نامة خسروان، جلد دوم، نگارش جلوه یزدی، چاپ سنگی، کارخانه استاد محمدتقی، تهران، 1287 ﻫ . ق
30ـ کزازی، میرجلال‌الدین: دُرّ دریای دَری، نشر مرکز، تهران، 1368
31ـ کزازی، میرجلال‌آلدین: تقدیم به شهریار، نوروزنامه (ویژه‌نامه نوروزی روزنامه اطلاعات)، دوشنبه 24 اسفند 1394
32ـ کسروی، احمد: آیین، چاپ رشدیه، نشر و پخش کتاب جار، 1356
33ـ کسروی، احمد: دین و جهان، کتابفروشی پایدار، تهران، 1366
34ـ کسروی، احمد: ما چه می‌خواهیم، چاپ رشدیه، تهران، 1358
35ـ کسروی، احمد: ورجاوند بنیاد، بی‌جا، 1348
36ـ مؤمنی، باقر: ادبیات مشروطه، نشر گلشایی، تهران، 1352
37ـ مصاحب، غلامحسین: دائرة المعارف مصاحب، جلد دوم، بخش دوم (م ـ ی)، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1383
38ـ مقصودی، فریبا: آداب آل‌حق، نشر سُها، تهران، 1374
39ـ نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف: خمسه نظامی، به اهتمام و تحریر حسن میرخانی (سراج‌الکتاب)، نشر رودکی، تهران، 1363
40ـ نواب صفا، اسماعیل: قصه شمع، نشر البرز، تهران، 1377
41ـ یزدانیان، حسین: نوشته‌های کسروی در زمینه زبان فارسی، مرکز نشر سپهر، تهران، 1357