• بازديدها: 205

نامه جمعی از منتخبین کنگره مشاهیر کورد به رئیس جمهور