• بازديدها: 168

نامه جمعی از منتخبین کنگره مشاهیر کورد به رئیس جمهور