• بازديدها: 222

گزارش تصویری اختتامیه کنگره مشاهیر کرد در دانشگاه کردستان