• بازديدها: 199

پرتره هنری ویژه کنگره


محمدعلی_سلطانی(۱۳۳۶ در کرمانشاه)،

ازمشاهیرگوران بزرگ

برگزیده درکنگره مشاهیر کورد

 نویسندۀ کردپژوه است که در زمینۀ ادبیات، تاریخ و ادیان و مذاهب کردستان و به ویژه منطقۀ کرمانشاه به پژوهش پرداخته‌است. وی در مراکز آموزش عالی به تدریس علوم انسانی می‌پردازد.