• بازديدها: 179

سخنرانی استاد محمدعلی سلطانی در آیین رونمایی از ارجنامه سلطانی


* امروز بعد  چهل سال روزه سکوت خود را شکستم

* گناه من چه بود به غیر از جنون فرهنگی برای سرزمینم

* 40 ثانیه برای معرفی آثار من زمان نگذاشت و حتی نام مرا نبرد

* 40 سال است بدون اینکه یک ریال گرفته باشم مشعل فرهنگی کرمانشاه را روشن نگه داشته ام