• بازديدها: 666

روند تاریخی و تحلیلی ادبیات کردی از آغاز تا امروز (گفتگو)

این مصاحبه توسط فریاد شیری شاعر ، مترجم و نویسندۀ نام آشنای کُرد برای مجله گوهران ویژۀ شعر کُردی انجام گرفته است .