• بازديدها: 965

فرهنگ و تمدن در کرمانشاه امروز

در مراسم رونمایی از کتاب یادنامه ی استاد یداله بهزاد این سخنان درباره سیاستگذاری فرهنگ و تمدن در کرمانشاه امروز ایراد شده است.