• بازديدها: 596

مشق عشق

این کلیپ توسط محمود پیری هنرمندپویای کرمانشاهی تهیه و در اختتامیه ی نمایشگاه تابلو مرقع ارائه گردید و مورد استقبال همگان قرار گرفت.