• بازديدها: 1 007

محقق ارجمند محمد رئوف توکلی بانه

.... انتشار دو مجلد دیگر از تحقیق فاضلانه شما را در مورد کرمانشاه با عنوان (ایلات و طوایف کرمانشاهان) تبریک می گویم .... شما با پشتکار و استعداد خدادادی در تحقیق و نگارش به تاریخ و فرهنگ کُرد غنا بخشیده و خود را جاودانه ساختی، فکر می کنم، اهل فضل و انصاف همگی کارتان را ارج می نهند.
 
حقیر که گاهگاهی به دنبال دروگران چالاک مزرعه تحقیق به خوشه چینی می پردازم، می دانم، چه مایه رنج کشیده اید؟
 
 (نبینی باغبان چون گل بکارد  چه مایه غم خورد تا گل برآرد)

بار دیگر بشما تبریک می گویم و برایتان آرزوی توفیق بیشتر می نمایم که (این هنوز از نتایج سحر است)
 
(تهران، هیجدهم دی ماه 1372)