• بازديدها: 867

استاد فقید شادروان کیوان سمیعی

..... آقای سلطانی ذوق  و ادب را همراه با سعی و مجاهدت داراست و نسبت به جمع و معرفی آثار و ماثر مردم کرمانشاه و نواحی آن علاقه وافر ابراز می دارد، تاکنون اشعار بسیاری از سرایندگان کرد را منتشر ساخته که برای گردآوری آنها رنج زیاد متحمل شده است. سفر کردن به دهات و بخش ها و شهرهای مختلف یک استان وسیع و وسیله برانگیختن جهت آشنایی با کسانی که احتمال میرود نزد آنان قطعاتی از گوینده ای باشد که سالیان دراز است زندگی را بدرود گفته کار آسانی نیست و دشوارتر از آنها توفیق یافتن به دریافت اشعار منتشر نشدة شاعری، از اعقاب بلاواسطه یا مع الواسطه اوست که گاه با تحمل ناملایمات روحی انجام می پذیرد.
 
اینها اموریست که علاقه شدید و همت و پشتکار می خواهد و خدای را سپاس که این خصایص در وجود دوست بسیار عزیز ما آقای سلطانی جمعست مضافا اینکه آگاهی ایشان از زبان و ادبیات فارسی و عربی و کُردی با لهجه های متفاوت و عرصة وسیع فولکولور آن و هم شناخت منابع و مأخذ اصولی در زمینه های مورد مطالعه خود و مهمتر از همه معرفت و بصیرت در روش تحقیق صحیح از امتیازات برجسته ای است که وسیله موفقیت بیشتر او را در این امر فراهم نموده است زیرا او  تنها به گردآوری و انتشار و شرح حال شاعران فارسیگوی و کردی سرای کرمانشاه نپرداخته بلکه به آنچه تعلق به فرهنگ، هنر، تاریخ، جغرافیا، عقاید، عرفان، اوضاع اجتماعی، آداب و رسوم این سرزمین داشته، توجه نشان داده و در هر یک از این موضوعات مطالبی سودمند برشته قلم آورده است....
 
(تهران ، شانزدهم تیر ماه 1365)