• بازديدها: 1 085

شادروان استاد دکتر ایرج افشار یزدی

... درباره تاریخ اینجا «کرمانشاه» هرچه بخواهید پیدا کنید و بدانید باید کتابهای بی مانند محمدعلی سلطانی را ببینید.......

«گلگشت در وطن، ایرج افشار، نشر اختران، تهران، 1384، ص 580»