• بازديدها: 759

استاد فقید شادروان ادوارد ژزف

مرحبا ای مرغ خوش آواز و ساز!
 
درود بر شما! اکنون که این یادداشت را می نویسم، یک ساعت از نیمه شب گذشته است و چند ساعتی بیش نیست که کتاب بسیار ارجمند (کرمانشاهان) را پیک به من رسانید، این ره آورد که از کوی یار رسید، چشمانم را چنان روشنی فرا بخشید، که مرا بر آن داشت در این نیمه شب چند سطری در قلم بیاورم....
 
 .... از خود کتاب چه بگویم؟ به دائرة المعارفی می ماند که هر چه درباره کرمانشاهان بخواهی در آن توان یافت. کسانی که به کار پژوهش پرداخته اند می دانند چه زحمتی در تهیه این کتاب تحمل کرده اید، آفرین بر تو و بر همت تو! باید گفت: چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار...
 
(آمریکا، کالیفرنیا، 22 تیر 1372)